polska wersja english version www.gdi.krakow.pl

 12 Listopad  22:49

WYBRANE REALIZACJE

RCKiK Racibórz
Nadzór Inwestorski

Manggha Kraków
Zarządzanie Projektem

(audyt dokumentacji)

Centralny system monitorowania
MPL Balice

Systemy Telemetryczne


więcej


GALERIA
USŁUGI

Świadczymy swoje usługi w zakresie inwestycji budowlanych (kubaturowych i liniowych). Przedmiotem naszej aktywności jest doradztwo inwestycyjne oraz prowadzenie procesów inwestycyjnych na rzecz naszych klientów, co w najszerszej formie wyraża się występowaniem w roli Zarządzającego Projektem lub Generalnego Wykonawcy.

Obejmujemy zatem w obszarach naszego działania następujący zakres usług:
 

BUDOWNICTWO OGÓLNE

TELEKOMUNIKACJA

 

ZARZĄDZANIE PROJEKTEM


W ramach tej dziedziny naszej aktywności jesteśmy przygotowani do wykonania wszelkich analiz związanych z każdym etapem prowadzenia procesu inwestycyjnego jak:

 

KONTROLA KOSZTÓW

W ramach tej specjalizacji proponujemy szerokie spektrum usług dla inwestorów, na różnym etapie realizacji:

 

NADZÓR INWESTORSKI

W ramach naszej działalności proponujemy inwestorom pełną obsługę inwestycji w zakresie nadzoru inwestorskiego, określonego przepisami i wymogami Prawa Budowlanego. Dysponujemy kadrą doświadczonych inżynierów w branży:

z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi, certyfikatami i specjalistycznymi dopuszczeniami.

 

SYSTEMY PRZECIWWILGOCIOWE

W przypadku braku możliwości odbudowy izolacji poziomej metodą tradycyjną pod fundamentami ścian konstrukcyjnych budynku, w zasadzie jedną z możliwości poprawy sytuacji jest wykonanie izolacji poziomej metodą iniekcji wgłębnej. Zalecaną metodą wykonania izolacji poziomej jest metoda mineralizacji krystalicznej w oparciu o produkty firmy ISOLIT i SATECMA.

Wgłębna Mineralizacja Krystaliczna

Wgłębną Mineralizację Krystaliczną stosujemy do wytworzenia izolacji przeciwwilgociowej poziomej i pionowej w murach fundamentowych od wnętrza lub zewnętrz obiektów, bez odkopywania murów zewnętrznych. Metodę tę stosujemy do osuszania zawilgoconych obiektów wytwarzając blokadę, likwidującą podciąganie kapilarne wody gruntowej poprzez uszczelnienie porów i kapilar materiałów budowlanych w murach fundamentowych.

Powierzchniowa Mineralizacja Krystaliczna

W ramach metody powierzchniowej mineralizacji krystalicznej wykonujemy specjalistyczne uszczelnienia poprzez saturację sieci mikro-naczyń :

 

PROJEKTY I BUDOWA SIECI I PRZYŁĄCZY TELEKOMUNIKACYJNYCH

Bazując na wieloletnich doświadczeniach, oferuje kompleksowe rozwiązania projektowe w zakresie budownictwa telekomunikacji. Proponujemy operatorom usługi projektowe pokrywające w pełni zakres procesu inwestycji lub modernizacji istniejących obiektów. Ważnym elementem oferowanych przez nas usług jest rozpoznanie potrzeb klienta oraz indywidualne opracowanie rozwiązania sieci i przyłączy telekomunikacyjnych. W ramach tego wykonujemy następujące prace:
  1. Opracowywanie dokumentacji projektowej w technologii cyfrowej we wszystkich stadiach + kosztorysy
  2. Prowadzenie pełnej obsługi inwestycyjnej w zakresie uzgodnień liniowych i procedur administracyjnych
  3. Koordynacja prac geodezyjnych wraz z opracowywaniem map cyfrowych do celów projektowych
Dokumentację w zakresie projektów sieciowych opracowujemy w technologii cyfrowej. Proponowana technologia opracowania dokumentacji projektowej i powykonawczej sieci telekomunikacyjnej opiera się na wykorzystaniu nowoczesnego i wydajnego edytora graficznego firmy Bentley – Microstation lub AutoCAD jako podstawowego środka budowy cyfrowej dokumentacji sieci.

Zakres standardowego projektu budowlanego i wykonawczego sieci lub linii telekomunikacyjnej obejmuje wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego w oparciu o przekazane przez operatora założenia , obejmującego teletechniczną kanalizację kablową dla potrzeb sieci lub relacji w obszarze objętym opracowaniem , sieć kablową wraz z projektem wprowadzenia sieci lub relacji w obiekt lub budynek (i koniecznymi do wykonania zgodami administratorów i właścicieli budynków i lokali) oraz opracowanie niezbędnych operatów formalno-prawnych i opracowań specjalistycznych (cieki wodne, tory kolejowe, operaty dendrologiczne, itp.)

Zespół Generalnego Wykonawstwa w zakresie prac teletechnicznych wykonuje następujące roboty:

 

PROJEKTY I BUDOWA SYSTEMÓW TELEMETRYCZNYCH

Grupa Doradztwa Inwestycyjnego opierając się na doświadczeniach związanych z budową Systemu Monitoringu i Osłony Kraju (SMOK) realizowanego na bazie projektu dla potrzeb Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej opracowała System Monitorowania Środowiska Naturalnego EON.

Przedstawiany produkt zawiera wszystkie elementy funkcjonowania systemu obejmującego szeroki zakres pomiarów parametrów środowiska naturalnego tj. powietrza, wody i gleby, a następnie poprzez system łączności, przetwarzania danych, ostrzegania oraz generowania raportów do systemu informowania końcowych użytkowników włącznie.

W oparciu o analizę potrzeb Klienta możemy dostosować nasz system do rozwiązania maksymalnie optymalnego - spełniającego aktualne wymagania w zakresie monitorowania zjawisk meteorologicznych, dając równocześnie gwarancję zaspokojenia przyszłych potrzeb.

EON powstał w oparciu o integrację najnowszych technologii a zaprojektowane i zrealizowane w naszym zespole rozwiązania są optymalne pod względem funkcjonalnym i ekonomicznym. Zapewnia on naszym klientom spełnienie wymogów wynikających z przepisów dotyczących ochrony środowiska , monitorowania zagrożeń meteorologicznych oraz bieżącej informacji o meteorologicznych warunkach drogowych co daje w konsekwencji wymierne oszczędności kosztów, czasu i poczucie bezpieczeństwa.

Rodzina produktów EON to :

EON 1 - System Monitorowania Środowiska Naturalnego

Zespół Automatycznych Stacji Pomiarowych monitorujących środowisko naturalne w zakresie podstawowych skażeń :

EON 2 - System Monitorowania Zagrożeń Meteorologicznych

Zespół Automatycznych Stacji Metrologicznych monitorujących zasoby wód płynących, opadów oraz aktualną sytuację meteorologiczną w kontekście zagrożeń powodziowych

EON 3 - System Drogowych Stacji Meteorologicznych

Zespół Automatycznych Stacji Drogowych w zakresie monitorowania aktualnych warunków pogodowych oraz natężenia ruchu

print drukuj


Copyright © 2011 by GDI, projekt i wykonanie serwisu: Indecity